Tietosuojaseloste Elometsä

Elometsä tmi, Valtolantie 61, 37500 Lempäälä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Hannele Lehtoranta, puh. 0451490884, toimisto@elometsa.fi

Tietoja käytetään vain Elometsän tarkoituksiin. Keräämme asiakasrekistereitä ajanvarausjärjestelmää, sähköportin koodien määrittämistä ja laskutusta varten. Asiakasrekisteriin tallentuvat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä Elometsän varaushistoria ja mahdollisesti muut asiakkaan ilmoittamat Elometsän palvelujen kannalta olennaiset tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä markkinoinnissa.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterin pitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto tai poistaa tiedot kokonaan.

Tietosuojaseloste laadittu ja tarkistettu 27.5.2020